Huvudmeny

Kalendarium

Ändra filtrering

Nu visas händelser som matchar följande filtrering :
Biblioteket


Sökresultat:

Academic Writing – an Introduction

In this lecture/workshop you get an introduction to academic writing. We discuss general features...

Akademiskt skrivande – en introduktion

I denna föreläsning/workshop får du en introduktion till det akademiska skrivandet. Vi talar...

Tips och trix – textbearbetning

Många examinationer bygger på skriftliga inlämningar och ofta skriver man ihop.  Då kan det...

Academic Writing – Giving “Cred” the Harvard Way

If you are interested in learning more about how you acknowledge the work of others, you are...

Akademiskt skrivande – att ge ”cred”

Är du intresserad av att lära dig mer om hur du ger andra ”cred” för sitt arbete, så är du...

Academic Writing – Language and Style

Are you writing in English as a Second/Foreign Language? This lecture/workshop describes how you...

Akademiskt skrivande – språk och stil

Vad ska man tänka på när det gäller språket i de skrivuppgifter som ges på...

Oral Communication and Presentation Skills

Oral Communication and Presentation Skills-An Introduction How do you best put your message...

Muntlig kommunikation och presentationsteknik

Hur för man fram sitt budskap på bästa sätt? I denna föreläsning ges en introduktion till muntlig...