Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Nyhetsarkiv


Biblioteket
2020
Välj

Händer klädda i sterila handskar som håller om en världskarta

Forskning vid nödläge för folkhälsan

Vid hot mot den globala folkhälsan delas forskning och forskningsdata fritt i enlighet med WHO:s riktlinjer.

Ettor och nollor

Det elektroniska biblioteket

Bibliotekets elektroniska resurser, tjänster och guider kan du använda dig av dygnet runt på distans.


Hej Marie Gustafsson!

I en serie personporträtt presenterar vi här personalen på biblioteket närmare.


Transformativa avtal – hur används de?

Ett år med de transformativa avtal som slutits med förlagen Springer Nature och Taylor & Francis – här presenteras hur de använts på högskolan.


Skrivverktyget Grammarly

Upptäck Grammarly - en automatisk tjänst som ger dig tips om grammatik, stavning, ordval och stilnivå i realtid medan du skriver engelska texter.


O'Reilly e-böcker

Plattformen O'Reilly innehåller e-böcker, videos och tutorials inom ämnen som teknik, data och design.


Bibliotekets Språkverkstad och Sökverkstad öppnar igen

Under terminstid har du som student möjlighet att få stöd i akademiskt skrivande och informationssökning i någon av bibliotekets verkstäder.


Förändringar i databasutbudet 2020

Inför 2020 har utbudet av informationsresurser setts över. Databaser har köpts in, några databaser har ändrat innehåll, några databaser har...