Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Bibliotekets historia

1972

Biblioteket grundas i samband med att Bibliotekshögskolan flyttar till Borås hösten 1972.

Beståndet består av 13000 volymer som ärvs från den tidigare folkbibliotekarieutbildningen i Solna.

1977

Högskolereformen 1977 medför att biblioteket också blir ansvarigt för litteraturförsörjningen till övriga högskoleutbildningar i Borås, förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna samt de snabbt framväxande enstaka kurserna.

Under perioden 1972-1982 präglas biblioteksverksamheten av stora insatser för att bygga upp litteraturbestånd och kataloger. Tillväxten är ca 100.000 volymer.

1980

ansluter sig biblioteket till LIBRIS och börjar katalogisera sitt nyförvärv där. Tio år senare är hela bibliotekets bestånd inlagt i LIBRIS.

1982

Under perioden 1972-1982 är biblioteket utspritt på ca 20 olika lokaler. 1982 flyttar högskolan till nybyggda lokaler i kvarteret Balder. I och med detta samlas de splittrade biblioteksresurserna till en enda lokal på ca 2000 kvm. Det nya biblioteket skall tjäna två syften: dels skall det finnas ett biblioteks normala funktioner dels skall biblioteket fungera som biblioteksutbildningens laborationssamlingar och övningslokal.

1989

får institutionen för textil och konfektion nya lokaler i f d Algotshuset och där skapas en bibliotekslokal på ca 70 kvm som tas i bruk under höstterminen.

1992

sker den första utbyggnaden av biblioteket med 200 kvm. Bibliotekssystemet TINLIB tas i drift. Systemet döps till BALDER (Borås Automatic Library System – Effective Retrieval).

1997

är det dags för nästa utbyggnad. Vårdhögskolan bygger nya lokaler i kvarteret Balder och de två biblioteken skall integreras. Upphandling och implementering av ett nytt biblioteksdatasystem, Voyager, görs i samarbete med högskolorna i Kalmar, Växjö, Örebro samt Lärarhögskolan i Stockholm.

1999

påbörjas planeringen och projekteringen för ett helt nytt bibliotek som skall ligga i direkt anslutning till högskolans nya byggnader som invigs i januari 2002.

2001

byggs Textilhögskolans lokaler om och institutionens bibliotek flyttar till nya lokaler i samma hus.

2002

fattar högskolestyrelsen beslut om en ny biblioteksbyggnad på Sandgärdet.

2004

flyttar biblioteket under sommaren till nybyggda lokaler och öppnar den 2 augusti. Namnet ändras till Bibliotek & läranderesurser och från den 1 juli ingår Studentsupport i organisationen.

2005

stänger biblioteksfilialen vid Textilhögskolan och flyttar in i huvudbiblioteket.

2006

utökas Bibliotek & läranderesurser med den nybildade avdelningen för Studentservice.

Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA) tas i drift. Den tekniska plattformen för BADA är DSpace, ett fritt så kallat Open Source-program som används av ytterligare fyra lärosäten i Sverige.

2008

stänger Väfskolan och samlingarna från Väfskolans bibliotek flyttar till huvudbiblioteket.

2011

Under våren och sommaren genomförs större förändringar i lokalerna. Detta påverkar bl.a. böckernas uppställning, placeringen av självbetjäningsapparater för utlåning och återlämning, placeringen för informationspunkter med mera.

2012

Organisationen utökas när CLU, som tidigare var en egen enhet på högskolan, blir en del av Bibliotek & läranderesurser.

Under sommaren klassas större delen av samlingarna om, vi går från SAB till Dewey. Detta medför att i stort sett alla böcker i biblioteket får en ny placering. Läs rapporten om bibliotekets Dewey-arbete.

2014

Siste juni 2014 upplöses Bibliotek & läranderesurser i och med högskolans organisationsförändring. Biblioteket blir en avdelning under Verksamhetsstödet i den nya organisationen den 1 juli 2014.

2017

1 januari blir biblioteket kontantfritt.