Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Källkritik vid skrivande

Källkritik innebär att du kritiskt ska kunna granska och värdera den information som du tänker använda i dina arbeten.

Det kan handla om att kunna identifiera en källa och dess äkthet, se dess värde utifrån tid och rum, källans objektivitet eller partiskhet (opinionsbildning), eller relationen till liknande källor inom samma område.

Nedan finns en guide till Källkritik på Internet från stiftelsen .SE som du finner på Internet och i länklistan finns flera andra guider som är fritt tillgängliga.

Källkritik vid skrivande