Huvudmeny

Förkortningar

I referenserna används en del förkortningar. Generellt gäller att du använder förkortningar på det språk som du skriver din uppsats på. Skriver du på svenska skall dina förkortningar vara svenska oavsett hur det ser ut i källorna.

bd.

Band

diss.

Dissertation (doktorsavhandling)

et al.

Och de andra

kap.

Kapitel

lic.-avh.

Licentiatavhandling

red.

Redaktör

s.

Sida

ss.

Sidorna

uppl.

Upplaga 

u.å.

Utan år