Huvudmeny

Att hänvisa i andra hand

Du bör undvika att använda dig av andrahandskällor, men ibland finns ingen annan möjlighet. Diskutera gärna situationen med din handledare.
När du hänvisar till en källa i andra hand skall båda källorna finnas med i texthänvisningen men inte i källförteckningen. I texthänvisningen skall du ange den ursprungliga källan först och hänvisa till den författare som du har läst. I källförteckningen anger du bara den källa som du har läst.

I exemplet nedan har du läst Rader som i sin tur hänvisar till Doyle. 

Andra hand

I din text: 
(Doyle 1994 se Rader 1996, s. 72)

Referens till källförteckningen:
Rader, H. B. (1996). User education and information literacy for the next decade: an international perspective. Reference Services Review, 24(2), ss. 71-75.