Huvudmeny

Tidskriftsartiklar 

Referensen till en tidskriftsartikel har stora likheter med referens till del i en bok. Referensen inleds med artikelns författare följt av år och titel. Därefter följer information om tidskriftens titel, volym, nummer och på vilka sidor artikeln finns. Tidskriftens titel skall skrivas med kursiv stil. Om författaren är okänd används artikelns titel som huvuduppslag.
Tidskriftsartiklar i vetenskapliga tidskrifter har ofta en så kallad beständig länk. Finns en sådan länk (exempelvis DOI, URN, Handle) bör den anges i referensen, vare sig du läst artikeln i tryckt eller elektronisk form. Se vidare avsnittet Länka till dokument.

I din text:
(McGain & Naylor 2014)

Referens till källförteckningen:
McGain, F. & Naylor, C. (2014). Environmental sustainability in hospitals: a systematic review and research agenda. Journal of Health Services Research & Policy, 19(4), ss. 245-252. doi:10.1177/1355819614534836

Svenska tidskrifter saknar ofta uppgifter om volym, då anges enbart vilket nummer det är inom parentes.

I din text: 
(Alpman 2018)

Referens till källförteckningen:
Alpman, M. (2018). Livet framför skärmen. Forskning och framsteg, (3), ss. 26-31.