Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Skriva och referera

Skriva, tala och referera

Det räcker ju inte med att bara söka information - informationen ska refereras och presenteras för andra också.

Här hittar du en mängd ingångar till sidor med olika redskap för att göra din inhämtade information till rätt typ av referenser, välskrivna papers och uppsatser eller till lysande muntliga presentationer.

Till exempel finns här guider som lär dig referera enligt Harvard och hur du effektivt kan hantera dina referenser i EndNote. Vidare kan du läsa om vad upphovsrätt och plagiering innebär samt om hur du skriver vetenskapliga texter.

I biblioteket hittar du Språkverkstaden och Muntlig kommunikation. De båda verksamheterna ger dig professionellt stöd i skrivande och muntlig presentationsteknik.