Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Plagiering

Med plagiering menas att någon anger någon annans verk som sitt eget utan att ange källa. Det kan röra sig om t.ex en bild, en text, en figur eller ett diagram.

Plagiering kan ske genom direkt avskrift eller som upprepning utan att ange källa. Så länge källan redovisas på ett tillfredställande sätt så räknas inte referat och återgivningar av andras verk som plagiat.

Om du blir skyldig till plagiering kan du bli varnad eller till och med avstängd från högskolan.

Exempel på plagiering kan vara att:

  • kopiera en text, eller delar av en text, från internet, ur en bok eller artikel utan att ange källa och lämna in den i eget namn. Detta gäller även texter ur allmänna handlingar. Även om de är allmänna och offentliga så ska källan anges samt citat markeras.
  • använda icke publicerat material som andra skapat utan att ange källa.
  • skriva med egna ord det som står i en text men inte ange varifrån man har hämtat informationen.
  • köpa en uppsats och lämna in uppsatsen i eget namn.
  • lämna in en annan students arbete i eget namn.
  • kopiera statistik, kartor, tabeller eller grafer utan att ange källa. Ofta behöver du även tillstånd från den som skapat materialet för att få använda det.
  • ange någon annans konstnärliga verk som sitt eget.

Högskolan i Borås har sammanställt en Antiplagieringsguide med massor av användbar information.