Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Publicera uppsats

Biblioteket ansvarar för Borås Digitala Vetenskapliga Arkiv (DiVA). Där görs alla uppsatser på kandidat-, magister- eller masternivå från Högskolan i Borås fritt tillgängliga. Det ökar tillgängligheten och synligheten för din uppsats.

För att din uppsats ska göras fritt tillgänglig i DiVA behöver du skriva på ett elektroniskt avtal på studentsidan Inlämning av examensarbete. Om du av någon anledning inte kan använda detta inlämningsformulär kan du fylla i dokumentet avtal för digital publicering och lämna till din sektion. Observera att du publicerar inte din uppsats i DiVA själv utan går istället via din akademi för att få uppsatsen publicerad.

När din uppsats är publicerad i DiVA blir den automatiskt sökbar i den nationella uppsatsdatabasen Uppsök och den blir även tillgänglig via Uppsatser.se.