Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Harvardguiden

Guide till Harvardsystemet

I guiden får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen.

Guiden är tillgänglig i flera format

För en del arbeten är det kanske tillräckligt med ett fåtal exempel på referenser, för lite större arbeten kan det förekomma många olika slags referenser. Därför finns guiden i olika format. Välj det format som passar för det arbete du skall göra.

  • Webbguiden - navigera i den via menyn på denna sida
  • Guide till Harvardsystemet (PDF) - den mest omfattande guiden, ladda ner den och använd CTRL + F för att söka i den
  • Snabbguide (PDF) - innehåller exempel på de mest vanliga referenstyperna
  • Lathund (PDF) - den kortaste guiden, två sidor med exempel i kompakt format

Uppdatering av guiden

Sommaren 2018 har några mindre förändringar gjorts i guiden. Vissa exempel har bytts ut och förtydligats där det behövts. Det har också skett några ändringar. I kapitlet om läroplaner rekommenderar vi nu att använda kortversionen av titeln som huvuduppslag, t.ex. Lpfö98. I kapitlet om rapporter skriver vi nu att uppgift om rapportserie och nummer kan utelämnas. Det har också tillkommit ett kapitel om hur man hänvisar till statistik och annan data.