Huvudmeny

Databaser 2018

Förändringar i databasutbudet under 2018.

Nya databaser

Fairchild Book Library  närmare 140 e-böcker från förlaget Fairchild inom mode, design och klädindustri. Kursböcker med utökade resurser som filmer, instuderingsfrågor och mer. Innehållet söks i samma databas som Berg Fashion Library inom Bloomsbury Fashion Central.

Mark Allen Healthcare Journals (MAG online) - ett 30-tal tidskrifter från förlaget Mark Allen Group inom hälso- och sjukvård i ett brett perspektiv. Bland andra:

Material Connexion En unik material-databas där du kan söka efter material med olika egenskaper och få se både produkter och vem som tillverkar det. Företaget är baserat i New York men har kontakter över hela världen. I Sverige är det IDC West Sweden AB i Skövde som är kontakten med ett eget materialbibliotek. Det går att boka in sig för studiebesök hos dem. Kontakta biblioteket om du vill veta mer.

SAGE Reserach Methods - ett metodbiblioteket med mer än 1 000 böcker, referensarbeten, tidskriftsartiklar och instruktionsvideor. SAGE Research Methods är att betrakta som ett verktyg som kan stötta dig i metodkurser, uppsatsskrivning och avhandlingsarbete.

Förändringar i befintliga databaser

OECD iLibrary - abonnemanget har utökats och tillgång ges nu till hela OECD iLibrary. Tidigare abonnemang innehöll enbart delarna Transports och Education. Nu hittar du dessutom:

Oxford Scholarship Online - e-böcker från Oxford University Press, utökas nu med samlingen Palliative Care.

Följande informationsresurser avslutas