Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Databaser 2020

Förändringar i databasutbudet under 2020.

Nya databaser

Knovel library

Knovel är en e-boksplattform med referensverk inom alla ingenjörsämnen. Dessutom med sökmöjligheter för kemiska ämnen och fysikaliska egenskaper, interaktiva verktyg för beräkningar och analyser av tabeller och diagram.

Förändringar i befintliga databaser

Zeteo

Är nu en del av juridikdatabasen JUNO
Till databasen JUNO

Emerald boksamling Social Sciences

Boksamlingen Social Sciences består av runt 165 bokserier med över 500 titlar. Innehåller bland annat:

Sedan tidigare erbjuder vi tillgång till boksamlingen: Business, Management and Economic.

Avtal med fri publiceringsrätt för öppen tillgång

Utöver vad som nämnts ovan har biblioteket numer ett flertal avtal som ger författare knutna till Högskolan i Borås rätt till publicering med öppen tillgång (open access) utan kostnad. Läs mer om detta på sidan för Forskarstöd.

Följande informationsresurser avslutas

Geodata via GET (mycket låg användning)
Infotorg Juridik (samma innehåll plus mycket mer hittas numer i JUNO).