Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Databaser 2020

Förändringar i databasutbudet under 2020.

Nya databaser

Knovel library

Knovel är en e-boksplattform med referensverk inom alla ingenjörsämnen. Dessutom med sökmöjligheter för kemiska ämnen och fysikaliska egenskaper, interaktiva verktyg för beräkningar och analyser av tabeller och diagram.

Förändringar i befintliga databaser

Zeteo

Är nu en del av juridikdatabasen JUNO
Till databasen JUNO

Emerald boksamling Social Sciences

Boksamlingen Social Sciences består av runt 165 bokserier med över 500 titlar. Innehåller bland annat:

Sedan tidigare erbjuder vi tillgång till boksamlingen: Business, Management and Economic.

Avtal med fri publiceringsrätt för öppen tillgång

Utöver vad som nämnts ovan har biblioteket numer ett flertal avtal som ger författare knutna till Högskolan i Borås rätt till publicering med öppen tillgång (open access) utan kostnad. Läs mer om detta på sidan för Forskarstöd.

Följande informationsresurser avslutas

Geodata via GET (mycket låg användning)
Infotorg Juridik (samma innehåll plus mycket mer hittas numer i JUNO).