Huvudmeny

Nordiskt BDI-index

Databasen Nordiskt BDI-index som producerades av biblioteken vid bibliotekshögskolorna i Sverige, Danmark och Norge har avslutats.

Nordiskt BDI-index

Databasen innehöll litteratur inom Bibliotek, Dokumentation och Information. Indexeringen upphörde helt 2008. Totalt innehöll databasen ca 38 000 poster och indexerades i Sverige 1979-2007, Danmark 1979-2001 och Norge 1979-2007. Nordiskt BDI-index vände sig i första hand dels till yrkesverksamma inom biblioteks-, dokumentations- och informationsområdena samt till studerande under utbildning till sådana yrken.

En större del av det material som indexerades i Nordiskt BDI-index är tillgängligt via andra databaser: