Test av databaser

Lämna gärna synpunkter eller kommentarer på någon eller några av databaserna, kontakta Martin Borg.

Aktuella tester

JSTOR complete

Hos JSTOR arkiveras en mängd tidskrifter elektroniskt från sitt allra första nummer. Det rör sig om över 12 miljoner artiklar från mer än 2 600 vetenskapliga tidskrifter inom alla discipliner.

Provperioden pågår fram till 30 juni 2022.

Till JSTOR