Huvudmeny

E-böcker

En betydande del av bibliotekets boksamling består av e-böcker. Du kan använda Primo för att söka efter e-böcker.

Söka efter e-böcker

Som för allt material som biblioteket har tillgång till söker du även efter e-böcker i söktjänsten Primo. I Primo kan du avgränsa dig mot t.ex. "Böcker" eller "Bokkapitel" och "Fulltext" om du vill fokusera sökningen på e-böcker. Du kan också söka e-böcker via leverantörernas egna plattformar.

Exempel på leverantörer av e-böcker

Läsa e-böcker på datorn

De flesta av bibliotekets e-böcker kan läsas online eller laddas ner till din dator. Om du väljer att ladda ner en e-bok krävs ofta att du skapar ett personligt konto för den berörda e-boksplattformen. Exempel på en programvara som ofta behövs för att ladda ner och läsa en e-bok är Adobe Digital Editions. I en del fall krävs att du skaffar dig ett Adobe ID för att kunna ladda ner och läsa en e-bok.

Om du befinner dig i högskolans lokaler och använder någon av de stationära datorerna finns alla programvaror installerade. Du hittar dem i huvudmenyn. I de fall du använder dig av Adobe Digital Editions behöver du ange ditt Adobe ID.

Läsa e-böcker på mobiltelefon och surfplatta

Det är möjligt att läsa de flesta e-böckerna på mobiler och surfplattor. Appar för det finns att tillgå kostnadsfritt via App Store och Google Play. Rekommenderade appar är  Adobe Digital Editions och Bluefire Reader. Dessa appar behöver auktoriseras med ditt Adobe ID.

Frågor om e-böcker

Om du har frågor om e-böcker kan du kontakta biblioteket så hjälper vi dig.

E-post: biblioteket@hb.se