Bokhyllor i biblioteket

Tryckta böcker

Böckerna i bibliotekets samlingar har olika lånevillkor beroende på vad det är för typ av bok.

Kursböcker

Kursböcker är de böcker som står listade som obligatorisk litteratur på högskolans olika utbildningars/kursers litteraturlistor. All kurslitteratur ska finnas i ett referensexemplar (får inte lånas ut från biblioteket) och minst ett låneexemplar. 

Samtliga referensexemplar av kurslitteraturen på högskolan, eller Kursreferens som de också kallas, står samlade på Plan 1 i biblioteket. Låneexemplaren står uppställda i samlingarna på våning 2,5–4 i biblioteket. För att veta var du hittar boken du vill ha bör du först göra en sökning i Primo, innan du går och letar bland hyllorna.

Lånevillkoren för kursböcker finner du här.

Övriga böcker

I bibliotekets samlingar finns också böcker som inte är obligatorisk kurslitteratur på högskolan. Bland dessa finns det både böcker som får lånas hem och de som bara får läsas i biblioteket (referensböcker). För att veta var du hittar boken du vill ha bör du först göra en sökning i Primo, innan du går och letar bland hyllorna.

Lånevillkoren för övriga böcker finner du här.

Lån och återlämning av böcker

Vill du låna med dig en bok hem gör du det genom att använda en de två låneautomaterna som finns strax innanför entrén till biblioteket.

När det är dags att återlämna boken igen gör du det i återlämningsapparaten som finns utanför biblioteket, till höger om entrén. Om du inte har möjlighet att komma till biblioteket för att återlämna dina lånade böcker kan du alltid skicka dem med post, adressuppgifter finner du här.