Huvudmeny

Kontakt för undervisning i informationssökning

På biblioteket är vi fem bibliotekarier som arbetar med undervisning i informationssökning för studenter och personal vid högskolans olika akademier. 

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om vår undervisning är du välkommen att kontakta någon av oss.

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sektionen för resursåtervinning och bygg - Birgitta Rutberg
Sektionen för industriell ekonomi, maskin, el, matematik och fysik - Birgitta Rutberg
Sektionen för företagsekonomi och textilt management - Lena Wadell  (företagsekonomi) Karin Süld (textilt management)
Sektionen för textil materialteknik - Karin Süld
Sektionen för design - Karin Süld

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap - Sara Hellberg
Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa - Sara Hellberg
Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik - Sara Hellberg
Sektionen för arbetsliv och välfärd - Lena Wadell

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap - Birgitta Rutberg, Sara Hellberg
Lärarutbildningar samt sektionen för pedagogiskt arbete - Åsa Brolund
Sektionen för informatik - Lena Wadell