Huvudmeny

Undervisning och handledning för personal

Som anställd lärare eller administrativ personal på Högskolan i Borås kan du vända dig till biblioteket för att få enskild handledning i informationssökning. Det kan röra tips om och handledning i att använda olika söktjänster och databaser, referenshanteringsprogram, sökstrategier m.m.

Skräddarsydda undervisningstillfällen för grupper kan också utformas på förfrågan. Vi kan till exempel komma till avdelningsmöten eller arbetsgrupper och presentera ett innehåll utformat utifrån era önskemål.

Du är välkommen att höra av dig till någon av bibliotekets undervisande bibliotekarier via mail eller telefon med frågor eller för att boka in handledning eller undervisning.

För dig som är doktorand eller forskare finns också olika möjligheter att få sökhandledning. Mer information finns under bibliotekets sidor om informationssökning för forskare och doktorander