Forskning

Hos oss arbetar cirka 30 disputerade forskare och omkring 20 doktorander med forskning inom olika områden – något som saknar motsvarighet vid andra forskningsmiljöer inom ämnet.

Internationella samarbeten är utvecklande och därför deltar våra forskare i en rad internationella nätverk och konferenser, exempelvis iSchools, och vi har nära samarbete med externa aktörer. Dessutom arbetar vi inom utvecklingsprojekt som genomförs av bibliotek och andra informationsintensiva organisationer.

Forskningen har nära koppling till utbildningen på grund- och avancerad nivå för att samtliga studenter ska gynnas av forskningsresultaten.

Delområden

  • Informationspraktiker
  • Digitala resurser och tjänster inom kultur- och informationsområdet
  • Bibliotek, kultur och samhälle
  • Social Media Studies

Till sidan om forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap på hb.se