Huvudmeny

Filmade seminarier

Under Bokmässan i Göteborg 2018 deltar Bibliotekshösgkolan med fem seminarier i mässan stora seminarieprogram. Seminarierna filmas och finns i efterhand samlade på den här sidan.

Att utforma ett barnbibliotek


Forskarna Frances Hultgren och Barbro Johansson diskuterar vad delaktighet betyder i relation till de yngre barnen och hur delaktighet kan komma till uttryck i barnbibliotekets gestaltning och verksamheter.

IFLAs Global Vision vs Nationell biblioteksstrategi


Ett samtal som kretsar kring frågor om bibliotekens framtid och om hur representanter från bibliotek världen över med gemensamma krafter kan arbeta för allas rätt till information.

Framtidens folkbibliotekarie i fokus


Ett seminarium som utgår från två nya studier av bibliotekschefers syn på framtida kompetensbehov och nyanställdas kompetens respektive bibliotekariestudenters uppfattning om sin utbildning och framtida yrkesutövning.

Falska nyheter och postsanningar: Vad avgjorde det svenska valet?


Vad var det egentligen som avgjorde det svenska valet 2018? Fungerade dörrknackning och andra traditionella metoder, eller har de sociala medierna påverkat vår demokrati och vår samtid i grunden?

Är folkbiblioteken viktiga för nyanlända? I så fall, på vilket sätt?


Många folkbibliotekarier menar att arbetet med nyanlända är en viktig del av arbetet. Det vet vi sedan tidigare tack vare forskning vid Bibliotekshögskolan i Borås. Men vilken betydelse menar de nyanlända själva att biblioteken och dess verksamhet har?