Huvudmeny

Forskningsseminarier

Forskningsseminarierna ger en inblick i biblioteks- och informationsområdets pågående forskning och professionella arbete. Seminarierna är i första hand till för doktorander inom biblioteks- och informationsvetenskap samt för lärare och studenter från andra program, men alla intresserade är välkomna.

Ansvarig för seminarierna är Daniel Kristiansson.

Programmet finns på engelska och du hittar det på vår engelska webb.