Huvudmeny
Kurs i Bibliometri

Kurs i Bibliometri

Kursens övergripande syfte är att utbilda dig så att du får grundläggande kunskaper om bibliometri samt praktisk tillämpbar kunskap i att utföra enklare bibliometriska analyser utifrån allmänt tillgänglig programvara och data från lokala publikationsdatabaser.

Målsättningen är att du efter kursen ska kunna beskriva några av de viktigaste bibliometriska indikatorerna och diskutera dess egenskaper. Du ska ha fått kunskaper och verktyg för att i Excel göra enklare sammanställningar av data från en publikationsdatabas (exempelvis SwePub) och citeringsdatabasen Web of Science. Kursen ska ge dig verktyg för att kunna tolka och beskriva andras bibliometriska analyser, dess svagheter och styrkor samt förbereda dig på hur man bemöter bibliometriska beställningar från ledningshåll och förklarar risker och svagheter i olika modeller.

Inga kurser är planerade för tillfället. Lämna gärna intresse till Gustaf Nelhans eller håll utkik efter annonsering på Metricsbloggen.

Till Metricsbloggen (extern länk)

Kursen anordnas av Arbetsgruppen för bibliometri under SUHF:s Forum för bibliotekschefer i samarbete med Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Gustaf Nelhans,