Huvudmeny

Digitalisering, tjänster och innovation


Tid: 2018-03-07, 13:00 — 15:00
Plats: H502
Evenemangstyp: Seminarium

Terminens första seminarium med tre presentatörer från olika forskningsområden. 

- Evaluation, design and improvement of digital working environments, Birgitta Fagerström Kareld, informatik
- Documentary practices in healthcare, Ola Pilerot, biblioteks- och informationsvetenskap
- Service innovation through digitalization: meeting consumes needs in online and offline, Anita Radon, företagsekonomi


Ett övergripande syfte med seminariet är samla forskare som har intresse av att träffas kring begreppen digitalisering, tjänster och innovation. Ett annat syfte är att erbjuda forskare från olika forskningsgrupper en möjlighet att träffas över traditionella ämnesgränser.