Huvudmeny

Digitala metoder, studentsymposium


Tid: 2018-05-08, 09:15 — 15:30
Plats: D511 och C506
Evenemangstyp: Workshop

Under en öppen workshop utforskar och provar vi tillsammans digitala metoder och diskuterar dess konsekvenser. Symposiet vänder sig i första hand till studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap samt digital humaniora, samt till högskolans medarbetare.

Bild med grafisk kurva

Välkommen på en temadag där vi tillsammans utforskar, diskuterar och prövar på ett antal digitala metoder som underde senaste åren presenterats och använts för textanalys, visualisering av data och/eller nätverksanalys.

Den digitala medieutvecklingen har resulterat i stora textsamlingar både genom användargenererat material och genom digitaliseringssatsningar som Litteraturbanken. Digitala metoder har även inneburit att nya metodologiska verktyg har tagits fram för densom vill samla in, kartlägga eller visualisera ett digitalt material. Men hur fungerar egentligen dessa verktyg? Vilka begränsningar och möjligheter ger digitala metoder för de möjliga resultat och forskningsfrågor som är möjliga att ställa till materialet? Nu har du som student möjlighet att gräva djupare i dessa frågor.

Program

09:15 – 10:30 Mingel för alla deltagare; Introduktion Julia Pennlert och Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås.

10:30 – 11:15 Pelle Snickars, professor i medie - och kommunikationsvetenskap samt särskild utredare för etthumanistiskt labb vid Kungliga biblioteket introducerar ”Digitala metoder i ett digitalt medielandskap”

11:15 – 12:00 Gustaf och Julia ger några inblickar i hur digitala metoder kan diskuteras och användas.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 15:30 Prova på-tillfällen uppdelat i smågrupper baserat på era intressen, möjliga teman är: Topic Modeling, Distansläsning, Arkivforskning, Nätverksanalys.

Anmälan

Anmälan sker på följande Doodle-länk: https://doodle.com/poll/833adzf5ud6zfkau

Länk till Julia Pennlerts kontaktsida.