Huvudmeny

Digitalisering, tjänster och innovation


Tid: 2018-09-26, 10:00 — 12:00
Plats: M502
Evenemangstyp: Seminarium

Terminens första digitaliseringsseminarium med tre presentatörer från olika forskningsområden. 

- G Suite – suitable for education? Legal certainty implications for legitimizing free public cloud services in Swedish schools, Maria Lindh, biblioteks- och informationsvetenskap
- A Grounded Model for Collaboration Capability in IT, Peter Rittgen och Hannes Göbel, informatik
Abstract skickas ut ca en vecka före seminariet.
Seminariet hålls på engelska.
Den här terminen har vi ett nytt format:
- 15 minuters presentation
- 20 minuters diskussion utifrån frågor ställda av i förväg utsedd kommentator
- 20 minuters frågor från auditoriet

Ett övergripande syfte med seminariet är samla forskare som har intresse av att träffas kring begreppen digitalisering, tjänster och innovation. Ett annat syfte är att erbjuda forskare från olika forskningsgrupper en möjlighet att träffas över traditionella ämnesgränser.