Huvudmeny

Digitalisering, tjänster och innovation


Tid: 2018-11-26, 10:00 — 12:00
Plats: M502
Evenemangstyp: Seminarium

Ett övergripande syfte med seminariet är samla forskare som har intresse av att träffas kring begreppen digitalisering, tjänster och innovation. Ett annat syfte är att erbjuda forskare från olika forskningsgrupper en möjlighet att träffas över traditionella ämnesgränser.