Huvudmeny
Ambulanssjuksköterskor

2017-10-04 11:00

Samarbetsprojekt kring träning inom ambulanssjukvård prisas


Ett nytt sätt att träna och simulera inom ambulanssjukvård uppmärksammandes nyligen med Prehospitala priset 2017.

Tillsammans med forskare vid Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har ambulansverksamheten vid Skaraborgs sjukhus utvecklat en simuleringsteknik för träning och övning inom prehospital akutsjukvård. Samarbetet har genomförts inom ett ämnesöverskridande projekt, SAREK, som omfattar både informationsvetenskap och vårdvetenskap med fokus på ambulanssjukvård.

Hanna Maurin Söderholm.Hanna Maurin Söderholm, forskare vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, är projektledare, och från Högskolan i Borås är det hon som tillsammans med kollegan Magnus Hagiwara, forskare inom vårdvetenskap, som är aktiva inom projektet.

Hanna Maurin Söderholm berättar mer:

– Genom SAREK-projektet har vi varit med och tagit fram den simuleringsmiljö och modell som ligger till grund för priset. Vi har utvecklat och utvärderat ett nytt sätt att träna och simulera inom ambulanssjukvård. Vi kallar det kontextualiserad simulering. Det går ut på att man genom rollspel, realistiska miljöer och teknik simulerar ambulansuppdrag i sin helhet, från det att larmet går till att patienten lämnas över till sjukhuset.

Svenska prehospitala priset delas ut till någon som åstadkommit en bra och användbar förändring inom den prehospitala sjukvården. Syftet är att uppmuntra god utveckling som kan användas i vardagen och som ökar patientnyttan.

Vad betyder det att få priset?

– Det visar på ett utmärkt exempel på ett samarbete, dels mellan olika forskningsfält, dels med en faktisk verksamhet, som mynnar ut i något som har en stor nytta för verksamheten, deras medarbetare, och i förlängningen för patienterna, säger Hanna Maurin Söderholm.

Priset tilldelades ambulansverksamheten vid Skaraborgs sjukhus på FLISA-konferensen (FLISA står för “Föreningen för ledningsansvariga inom Svensk ambulanssjukvård) i Jönköping 19-21 september.

Läs mer

SAREK-projektet.

Prehospitala priset. 

FLISA.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén/Henrik Bengtsson