Huvudmeny

2017-10-12 11:07

Konferens om skolbibliotek lyfter vikten av informationskompetens


Hur kan lärare och bibliotekarier samverka för att elever ska få högre informationskompetens? Det var en av de frågor som diskuterades under tisdagen, då drygt 90 lärare, bibliotekarier, studenter, skolledare och forskare träffades vid Högskolan i Borås för att delta i konferensen ”Världens bästa skolbibliotek”.

– Informationskompetens är inte bara viktigt i skolan och i undervisning, utan också i vardagslivet och i ett framtida yrkesliv – det är egentligen viktigt överallt. Därför är det angeläget att ni som arbetar på skolbibliotek och i skolor hjälper elever att översätta sin informationskompetens även till världen utanför, säger konferensens huvudtalare Annemaree Lloyd, som är professor vid Bibliotekshögskolan till konferensens deltagare.

Konferensen ”Världens bästa skolbibliotek” arrangerades gemensamt av Högskolan i Borås, Filmpedagogerna Folkets bio och Mediapoolen med stöd från Västra Götalandsregionen.

Konferensen anordnades av nätverket ”Möte Med MIK” , som finansieras av Kultur i Väst för att driva ett långsiktigt arbete med att skapa medvetenhet kring så kallad medie- och informationskunnighet (MIK).

– Skolbiblioteken är en av många viktiga aktörer i kommunikationen av MIK. Att vi arbetar med dessa frågor är oerhört viktigt, då det till syvende och sist handlar om yttrandefrihet, säger Pia-Mari Wehrling från Kultur i Väst.

Naturligt samverkansområde för högskolan

Monika Johansson, universitetsadjunkt vid Bibliotekshögskolan är en av dem som deltar i nätverket ”Möte Med MIK”, och hon berättar att det är naturligt för högskolan att vara närvarande i diskussioner som handlar om MIK.

– MIK-området i sig är ju någonting vi arbetar med i både forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete och biblioteks- och informationsvetenskap. Det är självklart att högskolan ska finnas med även när frågorna diskuteras utanför akademins väggar och bidra med det vi kan. Den här typen av konferenser är ett jättebra tillfälle att träffa de yrkesgrupper vi utbildar och forskar för, säger hon.

God samverkan mellan lärare och bibliotekarier och vilken roll skolornas rektorer har för denna var en av de punkter som lyftes i flera av konferensens föreläsningar.

– Det är ett område där vi inom högskolan kan vara med och lägga grunden genom att lyfta in och synliggöra det i utbildningar, forskning och fortbildningskurser, säger Monika Johansson.

Blandat program med praktiska råd

I programmet fanns dessutom allt ifrån presentationer av den senaste forskningen till praktiska diskussioner kring vilken roll en skolbibliotekarie har och hur skolinspektionens granskning av skolbiblioteken kommer att gå till i framtiden. Huvudtalaren Annemaree Lloyd summerade sitt föredrag med ett praktiskt råd till åhörarna:

– En god informationskompetens förhåller sig inte bara till en typ av källa, utan kan ta sig uttryck på många olika sätt. För ungdomar kan fotbollsträningen eller ett besök i parken vara ett tillfälle att lära sig om kärlek, genom att man observerar sina lagkamrater eller andra som finns i närheten. Någon som studerar konst utvecklar kunskap genom att studera någonting hen ser eller upplever genom andra intryck. Sjuksköterskan inhämtar information genom att observera och kanske känna på patienternas kroppar. Det innebär att vi också måste anpassa hur vi undervisar informationskompetens till olika typer av elevgrupper.

Mer information

Se film från tidigare MIK-event vid Högskolan i Borås

Text och bild: Helen Rosenberg