Huvudmeny

2017-11-17 15:00

Tjugo år med öppen och unik vetenskap


I år är det tjugo år sedan tidskriften Human IT grundades vid Bibliotekshögskolan. Förutom att tidskriften var före sin tid i det ämne den har i fokus, var det en av de första vetenskapliga open access-tidskrifterna i världen.

– Mycket forskning kan idag vara svår att få tag på, då artiklar är knutna till stora förlag och höga prenumerationsavgifter. I det här fallet går Högskolan i Borås som lärosäte in och finansierar publiceringen och gör den tillgänglig, och så har det varit redan från starten för tjugo år sedan. Det är någonting jag tycker att vi kan vara oerhört stolta över, säger Helena Francke, docent vid Bibliotekshögskolan och tidigare redaktör för Human IT.

Human IT är ett forum där forskare själva har möjlighet att dela med sig av vetenskapliga resultat och metoder. De artiklar som skickas in granskas sedan av andra forskare för att kontrollera att de håller en hög kvalitativ nivå, så kallad ”peer review”.

Möte mellan människa och teknik

Möte mellan människa och informations- och kommunikationsteknik står i fokus för det som publiceras. Artiklarna i tidskriften har alltid en tvärvetenskaplig inriktning och handlar om tekniska företeelser, men ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Det innebär att det finns en granskande eller resonerande vinkel, som tittar på hur tekniken förhåller sig till människan ut ett socialt eller kulturellt perspektiv.

– Human IT är en internationell tidskrift med många artiklar på engelska. Men forskarna kan också publicera på de skandinaviska språken. Det är ovärderligt när allt källmaterial är på exempelvis svenska – allt går helt enkelt inte att översätta, säger Helena Francke och får medhåll av Anna-Malin Karlsson, som är professor i språkvetenskap vid Uppsala universitet och vid flertalet tillfällen har medverkat med artiklar i tidskriften.

– Det har hänt mycket inom de områden som tas upp i Human IT. När internet kom tittade vi språkvetenskapliga forskare främst på vad som var nytt. Vi betraktade dem som chattade på nätet som någonting exotiskt och deras språk som någonting väldigt specifikt för dem. Idag tittar vi istället på språk på internet som en del av någonting större, mer övergripande. Internet är en del av vardagen och de som använder internet är vanliga människor. Jag kan tänka mig att forskare inom andra fält har utvecklat sitt synsätt på liknande sätt, säger Anna-Malin Karlsson.

Firade med öppna föreläsningar

Tidskriftens jubileum uppmärksammades under torsdagen som en del i Högskolan i Borås 40-årsjublieum. Under en halvdag hölls öppna föreläsningar med bland andra Anna-Malin Karlsson och Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, som också bidragit med ett antal artiklar till tidskriften genom åren.

– Jag har ägnat större delen av min forskargärning åt spelforskning. Från början var Human IT den plattform som helt och hållet förvaltade det spelvetenskapliga fältet i Sverige. Jag kan inte nog trycka på vad den här tidskriften betytt för min egen kunskapsutveckling, säger han.

Att IT och datorrelaterad forskning var något som från början inte bjöds in i finrummet inom humanistiska och samhällsvetenskapliga kretsar, var någonting man återkom till under jubileumsfirandet.

– På den här tiden var de som forskade om eller genom datorer isolerade och längtade efter någon typ av kontakt. Human IT blev ett sätt att inte bara sprida sin forskning, utan också hitta likasinnade, berättar Mats Dahlström, docent vid Bibliotekshögskolan och en av dem som var med och grundade tidskriften.

Läs mer

Tidskriften Human IT är numera helt och hållet online-baserad, och helt öppen att ta del av. Läs mer på tidskriftens webbplats. 

Mer information om Högskolan i Borås 40-årsjubileum hittar du här.

Text och bild: Helen Rosenberg