Huvudmeny
Frances Hultgren och Monika Johansson

2017-12-12 11:40

Högskolans bidrag – ett lyft för att öka elevers läsintresse


För att uppmuntra elevers läsintresse, öka läsförmågan och skapa en positiv läskultur bad Skolverket under 2014 om förslag på innehåll till kompetensutveckling för lärare och bibliotekarier. Av 50 bidrag, så kallade moduler, valdes Högskolan i Borås modul ut som en av de åtta första.

Modulen, som heter ”Stimulera läsintresse”, vänder sig till såväl lärare som bibliotekarier och består av åtta delar med fokus på bland annat läsande förebilder, digital läsning, serier för att främja läsning och läsmiljöer.
Frances Hultgren, universitetslektor, och Monika Johansson, universitetsadjunkt, är två av de från högskolan som arbetat med att ta fram modulen.
– Vi har båda lärarbakgrund inom grundskola och bibliotekarieexamen. Frances är disputerad inom Bibliotek- och informationsvetenskap. Anledningen till att Högskolan i Borås fick uppdraget tror vi beror på att vi profilerade oss med förslag på en modul som utgår från två perspektiv, det vill säga biblioteks och utbildningsperspektiv och därmed också två forskningsfält.

Hur gick ni till väga?

– Vi funderade på vilka aspekter som är viktiga för att uppmuntra till läsning, som att det är viktigt att ta reda på vad eleverna läser. Är det böcker? På mjölkförpackningar? I spel på läsplattor? Vad läser de om de får välja själv? Hur läser de? I vilken miljö? Vi kontaktade forskare, både här på Högskolan i Borås och externa, med kunskap om de olika områdena. När modulen var klar och började användas besökte vi tre skolor med fokusgrupper som vi intervjuat för att ta reda på hur de upplevt utbildningen. Dessutom har alla texter granskats av externa forskare.

Modulen har redan gett positiva effekter

Några positiva effekter de genast kunde se bland dem som gått utbildningen var att det lett till lyckade samarbeten mellan lärare, skolbibliotekarier och bibliotek. Dessutom har det genererat många tankar och idéer kring hur de lokaler barn vistas i ser ut och hur läsmiljön kan främjas.

– På en skola berättade de att de har synliggjort läsaktiviteter mycket mer än tidigare. Pedagoger har också pratat om läsning i olika sammanhang, även på föräldramöten. De har planerat och genomfört andra läsaktiviteter än de som ingår i Läslyftet som sommarlovsläsbingo. De tyckte också att de ökat sin egen kompetens kring läsning och att de också ser på läsning i ett vidare perspektiv än endast det lärande.
– Det har varit otroligt lärorikt att få jobba med framtagandet av modulen och av att träffa fokusgrupperna!

Text: Erika Danielsson
Foto: Privat