Huvudmeny
Pojke läser bok i bibliotek

2018-12-06 09:00

Ny magisterutbildning för ökad läskunnighet


Om för många elever lämnar skolan med en bristfällig läsförståelse blir det ett samhällsproblem. Nu ska en ny magisterutbildning i litteraturpedagogik vid Högskolan i Borås ge lärare och bibliotekarier spetskompetens i litteraturanalys och litteratursamtal.

Nya sätt att se på läsningens betydelse, förändrade läsvanor hos befolkningen och de ungas försämrade läsförståelse leder till att lärares och bibliotekariers roller och arbetsmetoder behöver utvecklas.

– Vi har tagit fram en utbildning som ska ge den kompetens som krävs för att hantera komplexa frågeställningar om läsning av skönlitteratur i ett digitalt och mångkulturellt samhälle, säger Catrine Brödje, universitetslektor i svenska, med didaktisk inriktning, som lett arbetet med att planera utbildningen.

Går att kombinera med arbete och andra studier

Högskolans styrelse fattade beslut om att inrätta utbildningen under torsdagens möte. Den planeras att starta vårterminen 2020 och kommer att vara flexibel genom att den kombinerar nätbaserad undervisning med campusförlagda träffar. Den ges på halvfart under fyra terminer. Det innebär att studenten kan kombinera yrkesarbete och studier.

– Bakom utbildningen finns övertygelsen om att läsning av skönlitteratur är av stor betydelse för den personliga utvecklingen, men också att läsning av fiktion kan främja demokrati, inlevelseförmåga, bildning, hälsa, välfärd, rehabilitering och social inkludering. Läsning av skönlitteratur och anslutande litteratursamtal kan bidra till en bättre inkludering i såväl skolan som i samhället, förklarar Catrine Brödje.

Tvärvetenskapligheten gör den unik

Det nya magisterprogrammet har såväl en tvärvetenskaplig som tvärprofessionell profil. Via litteraturanalys och samtal om skönlitteratur, som är centrala moment i utbildningen, kan t.ex. bibliotekarier och lärare mötas. Högskolans rektor Björn Brorström berättar att det är detta som gör utbildningen unik.

– Utbildningen är dessutom intressant och viktig. Den tar upp centrala frågor för en gynnsam samhällsutveckling kring läsvanor, läskunnighet och skönlitteraturens roll i ett föränderligt samhälle. Jag ser mycket positivt på att utbildningen tagits fram och hoppas på många sökande, säger han.

Läs mer

Om våra lärarutbildningar

Om våra utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap

Text: Anna Kjellsson
Bild: Mostphotos