Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2019-05-08 11:11

Pompa och ståt vid akademisk högtid


Text + Film Den 3 maj var det dags för högskolans akademiska högtid. Fem nya professorer installerades, sex doktorer promoverades och högskolans nya rektor installeras.

Dessutom uppmärksammades docentutnämningar och det pedagogiska priset delas också ut.

Allt skedde under mycket högtidliga och ceremoniella former. Se hur det gick till i filmen.

Läs mer

Nyheten Pedagogik och vård stärks med nya professorer

Om akademisk högtid

Professorsporträtt och texter från professorerna

Video: Erik Norving