Huvudmeny

Externa uppdrag

Bibliotekshögskolan samverkar kontinuerligt med professionen genom uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Vi utför utredningar, utvärderingar, användarstudier och kunskaps- och forskningsöversikter. Bibliotekshögskolan skräddarsyr kurser utifrån dina önskemål eller anpassar befintliga kurser till din verksamhet. Vi kan också genomföra forskning och utbildning i samarbete med din organisation.

Områden som vi kan erbjuda fortbildning och kompetensutveckling inom är t.ex:

 • Medie- och informationskunnighet (MIK
 • Skolbiblioteksverksamhet
 • Barnbiblioteksverksamhet
 • Dewey decimalklassifikationssystem
 • Digital bildbehandling
 • Informationssökning
 • Webbutveckling, webbdesign och publicering
 • Projektledning/Leda och utveckla biblioteks- och informationsverksamhet
 • Omvärldsanalys
 • Bibliometri
 • Läsning- och litteraturförmedling
 • Läsmiljöer
 • Läslyftet

Kontakt

Vill du veta mer om uppdragsutbildning, till exempel tid, plats och kostnad, skicka e-post till kontaktpersonen för uppdragsutbildning vid Bibliotekshögskolan: Malin Utter.