Huvudmeny
Tre personer arbetar tillsammans framför en dator.

Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan

UPPDRAGSUTBILDNING
För att möta befintliga och kommande behov av utbildning och kompetensutveckling om forskningsdata och forskningsdatahantering vid lärosätena, framför allt med fokus på de funktioner som kommer att fungera som stöd till forskare, planerar Bibliotekshögskolan (BHS) och Svensk nationell datatjänst (SND) gemensamma insatser.

I ett första steg kommer träning och utbildning att erbjudas i två former som kan kombineras beroende på förkunskaper:

  • BAS Online: Inspelat material för egenstudier baserat på SND:s BAS-träning (Bibliotek – Arkiv – SND). Detta material kommer att tillgängliggöras via SND:s webbplats från början av mars 2018.
  • Uppdragsutbildning: Påbyggnad efter BAS-träningen. Denna utbildning beskrivs i det följande.

Innehåll

Uppdragsutbildningen tar utgångspunkt i specifika typer av data och inkluderar:

  • Forskningsdata som ämne och resurs
  • Den vetenskapliga forskningsprocessen med avseende på data
  • Datahantering: identifiera och rekommendera metadatastandarder och dokumentation i samspel med forskare; bearbeta material för bevarande och återanvändning
  • Datahanteringsplaner för olika typer av forskning och syften
  • Användning av analysverktyg för dokumentation
  • Etiska och juridiska överväganden, datasäkerhet

Under utbildningen kommer flera olika datatyper att tas upp, inklusive text, ljud, bild, video, tabulära data och spatiala data.

Genomförande och omfattning

Utbildningen sker vid fyra träffar i Borås lunch-lunch. Träffarna kommer att bedrivas med Active Learning Classroom-pedagogik. Inför och efter träffarna krävs inläsning och förberedelser samt interaktion i en lärplattform. Utbildningens omfattning beräknas till cirka 120 timmar med cirka 35 timmar på plats i Borås.

Datum

Kursen bedrivs mellan 1 april och 21 juni.

Träffarna i Borås är förlagda till
10-11 april
2-3 maj
22-23 maj
12-13 juni

Målgrupp

Personal som kommer att arbeta med forskningsdatahantering och att erbjuda stöd i frågor som rör forskningsdata: bibliotekarier, arkivarier, forskningshandläggare, forskningsrådgivare m.fl.

Kostnad

14.000 SEK exkl. moms. Inkluderar en lunch, middag och fika vid varje träff.

Anmälan

Anmälan sker via formulär nedan senast den 15 januari. Bekräftelse på antagning skickas ut senast den 25 januari.

Kontakt

Högskolan i Borås: 
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
helena.francke@hb.se

Till förstasidan på bibliotekshögskolan.se

Svensk nationell datatjänst
Göteborgs universitet
stefan.ekman@snd.gu.se

Till SND:s webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)