Huvudmeny
Tre personer arbetar tillsammans framför en dator.

Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan

UPPDRAGSUTBILDNING
För att möta befintliga och kommande behov av utbildning och kompetensutveckling om forskningsdata och forskningsdatahantering vid lärosätena, framför allt med fokus på de funktioner som kommer att fungera som stöd till forskare, erbjuder Bibliotekshögskolan (BHS) en ny omgång av uppdragsutbildningen Forskningsdata i samarbete med Svensk nationell datatjänst (SND).

I ett första steg erbjuds träning och utbildning i två former som kan kombineras beroende på förkunskaper:

  • BAS Online: Inspelat material för egenstudier baserat på SND:s BAS-träning (Bibliotek – Arkiv – SND). Detta material finns tillgängligt via SND:s webbplats.
  • Uppdragsutbildning: Påbyggnad efter BAS-träningen. Denna utbildning beskrivs i det följande.

Innehåll

Uppdragsutbildningen tar utgångspunkt i specifika typer av data och inkluderar:

  • Den vetenskapliga forskningsprocessen med avseende på data
  • Strukturering av DAU-verksamhet
  • Datahantering: konsultation med forskare om datahantering; bearbeta material för bevarande och återanvändning
  • Datahanteringsplaner för olika typer av forskning och syften
  • Användning av analysverktyg för dokumentation
  • Etiska och juridiska överväganden

Under utbildningen kommer flera olika datatyper att tas upp, inklusive text, ljud, bild, video, tabulära data och spatiala data.

Genomförande och omfattning

Utbildningen sker vid fyra träffar i Stockholm, vid Karolinska Institutet Campus Flemingsberg, lunch-lunch. Träffarna bedrivs med Active Learning Classroom-pedagogik. Inför och efter träffarna krävs inläsning och förberedelser samt interaktion i en lärplattform. Utbildningens omfattning beräknas till cirka 120 timmar med cirka 35 timmar på plats i Stockholm.

Datum

Kursen bedrivs mellan 15 januari och 20 maj.

Träffarna i Stockholm är förlagda till
5-6 februari
5-6 mars
9-10 april
2-3 maj

Målgrupp

Personal som kommer att arbeta/arbetar med forskningsdatahantering och med att erbjuda stöd i frågor som rör forskningsdata: bibliotekarier, arkivarier, forskningshandläggare, forskningsrådgivare m.fl. Avtal om kursdeltagande skrivs med arbetsgivaren.

Kostnad

18.000 SEK exkl. moms. Inkluderar en lunch, middag och fika vid varje träff.

Resor och uppehälle ingår inte i kostnaden för utbildningen.

Anmälan

Anmälan senast den 23 november. Bekräftelse skickas ut senast den 30 november.

Välkommen att anmäla dig via formuläret.

Kontakt

Högskolan i Borås: 
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
helena.francke@hb.se

Till förstasidan på bibliotekshögskolan.se

Svensk nationell datatjänst
stefan.ekman@snd.gu.se

Till SND:s webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)