Huvudmeny

TEMA: Digitalisering

Arbetsmarknaden effektiviseras och till och med i hemmen är vi alltid uppkopplade. Digitaliseringen bidrar med många bekvämligheter och kan hjälpa oss svara på frågor som tidigare inte ens varit lönt att ställa. Men samtidigt som den underlättar för oss utmanar den också mänskligt arbete och vad som är normalt mänskligt beteende.

På Bibliotekshögskolan har vi till uppgift att problematisera och diskutera den digitala utveckling som sker, samt utforska hur den går att använda för att förstå världen på nya sätt. Vi utgår från ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv, vilket är nödvändigt att få med för att den tekniska lösningen inte ska vara det enda som står i fokus när samhället utvecklas. För hur ska samhället hantera att arbetsuppgifter systematiseras bort och människor blir av med sina försörjningsmöjligheter? Vilka frågor som vi inte kunnat få svar på tidigare kan vi nu hitta lösningen till med hjälp av ny teknik? Hur orienterar vi oss egentligen i ett modernt informationslandskap? Och vilken typ av information måste finnas med när vi digitaliserar material för att det ska kunna användas i framtiden?

Hur samordnar vi den kunskap som behövs för samhällets digitalisering?


Ett nationellt kunskapscentrum med fokus på samhällets digitalisering – behövs det? Och i så fall, varför? Det är en av de frågor som som behandlas i ett nytt, spännande utredningsmaterial som släpptes nu i höst.


Mer om utredningen