Huvudmeny

TEMA: Internationalisering

I en allt mer globaliserad värld är det viktigare än någonsin att ta hänsyn till vad som händer utanför den egna sfären. Som högre lärosäte är vi beroende av internationalisering och internationella samarbeten, som förutsättningar för att vår verksamhet ska fungera och upprätthålla hög kvalitet. Genom att vända oss mot andra delar av världen får vi kunskap och erfarenheter vi inte hade förut; vi finner nya perspektiv.

På Bibliotekshögskolan arbetar vi aktivt med internationalisering såväl i utbildning och forskning som i hur vi organiserar vår verksamhet. I utbildning och forskning studerar vi globala frågor. Vi ser hur kvaliteten i vår verksamhet ökar genom att anställda och studenter får nya perspektiv genom egna och andras internationella erfarenheter, eller genom att människor från andra  länder och kulturer kommer till oss. Och det som händer i omvärlden påverkar vår verksamhet i allra högsta grad.

Under "TEMA: Internationalisering" presenterar vi ett axplock av allt det vi gör med internationella förtecken.