Huvudmeny

Migration, mångspråk och breddad rekrytering på biblioteksfältet

Genom ökad migration möter vi i dag ett växande behov att skapa förutsättningar för människor att arbeta och utbilda sig i Sverige. Samtidigt har biblioteken ett växande behov av mångspråkskompetens och söker mot den bakgrunden efter personal med lämpliga språkliga och kulturella kompetenser. I denna situation har vi som utbildningsinstitution en viktig roll. Det finns ett antal utmaningar som möter människor i övergången till arbete i ett nytt land. Det handlar inte minst om grundläggande saker som dokumentation och validering av utbildning och erfarenhetsbaserad kunskap, samt utveckling av språkliga och kulturella kompetenser.

Bibliotekshögskolan är delaktiga i Högskolans arbete för breddad rekrytering. Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil och som en del av lärosätets arbete för inkludering och lika villkor. Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper.

Mer om högskolans arbete med breddad rekrytering

Validering

Blad de åtgärder som vi erbjuder med särskild inriktning mot människor med utländsk bakgrund ingår bland annat validering vilket innebär bedömning av reell och formell kompetens för antagning och tillgodoräknande. Om du inte uppfyller förkunskapskraven till den utbildning du vill söka till kan du bli behörig genom att samtidigt ansöka om reell kompetens eller undantag.

Validering för tillgodoräknande innebär att det både görs en kartläggning av dina befintliga kunskaper och färdigheter och en bedömning av desamma. Syftet är att bedöma om tillgodoräknande av hela eller delar av en kurs är möjlig, d v s om du inte behöver läsa hela eller delar av kursen.

Mer om validering

Invandrarakademin

Genom Invandrarakademins verksamhet på Högskolan i Borås finns möjlighet för utländska akademiker att fortsätta med kompletterande studier för att möjliggöra ett arbete utifrån sin kompetens och tidigare utbildning. Vi erbjuder utbildning på förberedande nivå, det vill säga introduktions/akademiskt basår. [något mer här om vad som ingår i termer av fortsatta studier i svenska och ev. engelska] Utbildningen vänder sig både till personer med avslutad utländsk akademisk examen och icke avslutad utländsk akademisk utbildning. Efter avslutade och godkända studier har studenterna möjligheter att gå direkt till arbetslivet eller till vidare studier.

Mer om Invandrarakademin

Projekt för nyanlända

Vid högskolan finns också ett antal projekt för nyanlända som vi gärna vill sprida kunskap om. Projektens syfte är förstås att skapa förbättrade etableringsmöjligheter för nyanlända. BHS samarbetar gärna med externa samarbetspartners för att utveckla nya projekt, uppdragsutbildning mm.

Kontakta vår samordnare för uppdragsverksamhet Malin Utter om du har frågor eller förslag!

Mer om högskolans aktiviteter och projekt för nyanlända