Huvudmeny

Program HT 2019

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Program (16)

Grundnivå

Bibliotekarie

Dataekonomutbildningen

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Systemarkitekturutbildningen

Systemvetarutbildning

Webbredaktör, distansutbildning

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Avancerad nivå

Magisterutbildning i informatik

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Masterprogram i pedagogiskt arbete