Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Bibliotekarieutbildning

Studenter på bibliotekarieutbildningen har möjlighet att få träffa en mentor under utbildningens tre sista terminer. Mentorn företräder olika biblioteksverksamheter och ger insyn i branschen.   

Mentorskapsprogrammet går ut på att få nya perspektiv, arbetslivserfarenhet och kontakter med potentiella arbetsgivare. Dessutom är det en spännande resa för dig som brinner för biblioteksverksamhet!

Mentorskapsprogrammet:
1-3 studenter/mentor
2-3 träffar/termin under tre terminer föreslås
Mentorsprogrammet pågår under tre terminer

Hur går det till? Studenter matchas med mentorer och därefter arrangeras en upptaktsdag* i Borås. Upptaktsdagen börjar med diskussion om mentorskapets upplägg och avslutas med att studenter och mentorer tillsammans planerar gemensamma träffar. Därefter ses ni 2-3 gånger per termin på mentorns arbetsplats.  

Vem kan delta? Studenter på bibliotekarieutbildningen, kandidatnivå. Under de tre sista terminerna.

– Att ha engagerade mentorer från yrkeslivet är viktigt. Det är ett sätt att knyta utbildningen närmare vår profession och det är positivt att så många studenter och yrkesverksamma bibliotekarier vill delta, säger Ingrid Johansson som varit drivande i programmet sedan starten 2009.

Mentorskapsprogrammet stärker Bibliotekshögskolans förhållande till olika biblioteksverksamheter.

Kontakta Malin för mer information.

 

*För studenter på distansutbildningen kan andra upplägg för upptaktsdag förekomma.