Huvudmeny
Linnéa Siitari

Information och IT

Grundnivå

Bibliotekarie

Bibliotekarie, distansutbildning

Dataekonomutbildningen

IT-tekniker

Systemvetarutbildningen

Webbredaktör

Webbredaktör, distansutbildning


Avancerad nivå

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster, distansutbildning

Magisterutbildning i Strategisk information och kommunikation, distansutbildning