Tre personer arbetar tillsammans framför en dator.

Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan

I ett första steg erbjuds träning och utbildning i två former som kan kombineras beroende på förkunskaper:

  • BAS Online: Inspelat material för egenstudier baserat på SND:s BAS-träning (Bibliotek – Arkiv – SND). Detta material finns tillgängligt via SND:s webbplats.
  • Uppdragsutbildning: Påbyggnad efter BAS-träningen. Denna utbildning beskrivs i det följande.

Innehåll

Uppdragsutbildningen inkluderar:

  • Den vetenskapliga forskningsprocessen med avseende på data
  • Strukturering av DAU-verksamhet
  • Datahantering: konsultation med forskare om datahantering; bearbeta material för bevarande och återanvändning
  • Datahanteringsplaner för olika typer av forskning och syften
  • Användning av analysverktyg för dokumentation
  • Etiska och juridiska överväganden

Under utbildningen kommer flera olika datatyper att tas upp, inklusive text, ljud, bild, video, tabulära data och spatiala data.

Genomförande och omfattning

Utbildningen planeras ges nästa gång våren 2021 och innehåller fyra träffar i Borås, lunch-lunch. Träffarna bedrivs med Active Learning Classroom-pedagogik. Inför och efter träffarna krävs inläsning och förberedelser samt interaktion i en lärplattform. Utbildningens omfattning beräknas till cirka 120 timmar med cirka 35 timmar på plats i Borås.

Datum

Kursen planeras bedrivas mellan 16 februari och 23 juni 2021.

Preliminära datum för träffarna i Borås är:

16 februari (uppstart i Zoom)
9-10 mars
13-14 april
11-12 maj
9-10 juni

Målgrupp

Personal som kommer att arbeta/arbetar med forskningsdatahantering och med att erbjuda stöd i frågor som rör forskningsdata: bibliotekarier, arkivarier, forskningshandläggare, forskningsrådgivare m.fl. Avtal om kursdeltagande skrivs med arbetsgivaren.

Kostnad

Preliminärt 15.000 SEK exkl. moms. Inkluderar en lunch, middag och fika vid varje träff.

Resor och uppehälle ingår inte i kostnaden för utbildningen.

Anmälan

Anmälan till kursen har inte ännu öppnat. Om du vill anmäla intresse för plats kontakta Gustaf (se kontaktinfo nedan).

Resurser

Filmer och länkar till andra resurser som används i kursen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan

Kontakt

Högskolan i Borås: 
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
helena.francke@hb.se (fram t.o.m. september)

gustaf.nelhans@hb.se (september-december)

Till förstasidan på bibliotekshögskolan.se

Svensk nationell datatjänst
stefan.ekman@snd.gu.se

Till SND:s webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)