Huvudmeny
Tre personer arbetar tillsammans framför en dator.

Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan

UPPDRAGSUTBILDNING
För att möta befintliga och kommande behov av utbildning och kompetensutveckling om forskningsdata och forskningsdatahantering vid lärosätena, framför allt med fokus på de funktioner som kommer att fungera som stöd till forskare, ger Bibliotekshögskolan (BHS) uppdragsutbildningen Forskningsdata i samarbete med Svensk nationell datatjänst (SND).

I ett första steg erbjuds träning och utbildning i två former som kan kombineras beroende på förkunskaper:

  • BAS Online: Inspelat material för egenstudier baserat på SND:s BAS-träning (Bibliotek – Arkiv – SND). Detta material finns tillgängligt via SND:s webbplats.
  • Uppdragsutbildning: Påbyggnad efter BAS-träningen. Denna utbildning beskrivs i det följande.

Innehåll

Uppdragsutbildningen inkluderar:

  • Den vetenskapliga forskningsprocessen med avseende på data
  • Strukturering av DAU-verksamhet
  • Datahantering: konsultation med forskare om datahantering; bearbeta material för bevarande och återanvändning
  • Datahanteringsplaner för olika typer av forskning och syften
  • Användning av analysverktyg för dokumentation
  • Etiska och juridiska överväganden

Under utbildningen kommer flera olika datatyper att tas upp, inklusive text, ljud, bild, video, tabulära data och spatiala data.

Genomförande och omfattning

Utbildningen ges nästa gång med start hösten 2019 och slut våren 2020 och innehåller fyra träffar i Borås, lunch-lunch. Träffarna bedrivs med Active Learning Classroom-pedagogik. Inför och efter träffarna krävs inläsning och förberedelser samt interaktion i en lärplattform. Utbildningens omfattning beräknas till cirka 120 timmar med cirka 35 timmar på plats i Borås.

Datum

Kursen bedrivs mellan 22 oktober 2019 och 28 februari 2020.

Träffarna i Borås är förlagda till
12-13 november
4-5 december
14-15 januari
5-6 februari

Målgrupp

Personal som kommer att arbeta/arbetar med forskningsdatahantering och med att erbjuda stöd i frågor som rör forskningsdata: bibliotekarier, arkivarier, forskningshandläggare, forskningsrådgivare m.fl. Avtal om kursdeltagande skrivs med arbetsgivaren.

Kostnad

15.000 SEK exkl. moms. Inkluderar en lunch, middag och fika vid varje träff.

Resor och uppehälle ingår inte i kostnaden för utbildningen.

Anmälan

Anmälan till kursen är stängd. Om du vill anmäla intresse för att stå på väntelista om det visar sig att det blir platser lediga så kontakta Helena (se kontaktinfo nedan).

Kontakt

Högskolan i Borås: 
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
helena.francke@hb.se

Till förstasidan på bibliotekshögskolan.se

Svensk nationell datatjänst
stefan.ekman@snd.gu.se

Till SND:s webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)