Huvudmeny

FAQ Bibliotekarie, campus

Vem kan söka till Bibliotekarieprogrammet?

Programmet vänder sig främst till dig som inte har tidigare högskoleutbildning eller som har läst ett fåtal kurser. Studenter med olika studiebakgrund är välkomna. Till programmet på helfart söker du enbart på gymnasiebetyg (och eventuellt högskoleprov) och inte på tidigare akademiska poäng. Efter kandidatexamen kan du arbeta på bibliotek eller läsa vidare och ta en masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller i något annat ämne.

Antagningsstatistik – hur svårt var det att komma in på Bibliotekarieprogrammet förra hösten?

Vi får många frågor om antagningsstatistik till våra program. På högskolans statistiksidor hittar du mer uppgifter.

Schemaläggning – hur ofta behöver jag vara på skolan?

En vanlig fråga från blivande studenter är hur schemat för utbildningen ser ut. Generellt får man räkna med att det är schemalagt ca 3-4 dagar per vecka. Observera dock att det kan variera mellan kurserna i programmet. Det här är ett exempel på hur en kurs kan vara schemalagd.

Har man många grupparbeten i utbildningen?

Ja, grupparbeten förekommer i nästan alla kurser. Ibland är det frivilligt att jobba i grupp men lika ofta är examinationen upplagd utifrån gruppen och då är det obligatoriskt. Det är viktigt att öva på att jobba i grupp eftersom du kommer att göra det under ditt kommande arbetsliv, både med andra bibliotekarier, men också med andra yrkesgrupper som t.ex. lärare och vårdpersonal.

Valbara kurser

Valbara kurser med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap kan ersättas med valbara kurser med annat huvudområde efter överenskommelse med programansvariga och/eller studieadministrativ handläggare.

Hur examineras man på Bibliotekarieprogrammets kurser?

Vi försöker ha en variation på våra examinationsformer. I princip innehåller varje kurs en salstenta eller en annan individuell uppgift. Vi har också grupparbeten som redovisas, skriftliga hemtentor samt muntliga presentationer. Dessutom ingår en större akademisk uppsats samt flera mindre skriftliga arbeten.

Ingår praktik i utbildningen?

Nej, någon regelrätt praktik ingår inte i utbildningen. Däremot har vi det s.k. mentorskapet som innebär möten med arbetslivet. Se rubriken Mentorskap.

Ökar högskoleprovet mina chanser att komma in på utbildningen?

När man söker till högskolan kan man bli antagen på gymnasiebetyg och/eller på resultat från högskoleprovet. Med ett bra resultat på högskoleprovet ökar möjligheterna att komma in på en utbildning, särskilt om det är många sökande.

Det har visat sig att det lönar sig att skriva provet flera gånger – en utredning förra året visade att 60 procent av provdeltagarna fick ett bättre resultat andra gången de skrev provet. På studera.nu finns tips och övningsprov för den som ska göra högskoleprovet.

Hur ser arbetsmarknaden ut för bibliotekarier?

studera.nu ("Yrke och framtid") hittar du information och tips om olika länkar.

Jag undrar om man kan kombinera kurser från distansutbildningen och campusutbildningen och på så sätt läsa utbildningen snabbare?

Nej, det går inte att kombinera kurser från de båda utbildningarna. Anledningen är att kurserna är planerade att läsas i en viss ordning. Det skulle också krävas mycket administrativt stöd för att ordna en sådan lösning. Bibliotekshögskolan vill satsa dessa resurser på undervisning istället.

Läser man mycket kurslitteratur på utbildningen till bibliotekarie?

Kurserna på bibliotekarieprogrammet innehåller generellt mycket litteratur, både på svenska och engelska. Det är bra om man gillar att läsa facktexter och fundera på dem i förhållande till biblioteks- och informationsvetenskap eftersom det är ett återkommande inslag i alla våra kurser.

Vad är det för skillnad mellan campusutbildning och distansutbildning?

Bibliotekarieprogrammet ges både som campusutbildning och som distansutbildning. Campusutbildningen startar på hösten och går på helfart (100%), medan distansutbildningen startar på våren och ges på halvfart (50%). Vid studier på helfart läser du 30 högskolepoäng per termin och vid studier på halvfart läser du 15 högskolepoäng per termin. För att söka till distansutbildningen krävs att du har 60 högskolepoäng eller motsvarande när du påbörjar utbildningen (förkunskapskrav). Utbildningen på distans är på 120 högskolepoäng och sträcker sig över fyra år. Distansutbildningen såväl som campusutbildningen leder till kandidatexamen.

Finns det fler program i biblioteks- och informationsvetenskap?

Bibliotekarieprogrammet är en utbildning på grundnivå som leder fram till kandidatexamen. Masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvåårigt program (120 högskolepoäng) på avancerad nivå som leder fram till masterexamen. För att bli antagen till masterprogrammet måste de sökande ha kandidatexamen (180 högskolepoäng). Masterprogrammet är forskningsförberedande och de vetenskapliga kraven är högre eftersom utbildningen ges på avancerad nivå.