Huvudmeny

FAQ Magisterprogram Strategisk information och kommunikation (SIK), heltid/distans

Frågor och svar: Allmänt

Är det svårt att komma in på programmet och hur många sökande brukar det vara?

Här finns anmälnings- och antagningsstatistik.

När är nästa programstart?

Programmet startar nästa gång vårterminen 2017.

Vad krävs för att få behörighet till programmet?

Här kan du läsa mer om behörighet

Vad behöver jag skicka in för att styrka min behörighet till programmet?

Du måste kunna styrka att du 1) har en kandidatexamen och 2) har arbetslivserfarenhet (oavsett område) sammanlagt motsvarande 1 år. Du ansöker via antagning.se.  Läs om vad du behöver sända in för intyg för att styrka din behörighet när det gäller kravet på minst ett års arbetslivserfarenhet (extern länk).Nu finns även möjlighet att ladda upp dokument direkt på antagning.se, läs mer här om hur du gör.

Jag undrar lite över det faktum att programmet, går helt på distans men på helfart. Jag arbetar heltid, men avser att läsa på distans vid sidan om. Är detta möjligt att klara ändå?

Vi avråder dig bestämt från att studera heltid samtidigt som du arbetar heltid. För de flesta är det en omöjlig ekvation. Du bör kunna avsätta 40 timmar/vecka för dina studier på heltid. Du kan alltid ta kontakt med din arbetsgivare för att undersöka möjligheterna  att läsa programmet som kompetensutveckling i din tjänst.

Behöver jag komma till Borås för någon gemensam träff? 

Programmet organiserar inga obligatoriska träffar i Borås.

Är det svårt att få tag på kurslitteraturen?

All litteratur utgörs inte enbart av fysiska böcker. De böcker som ingår i kurslitteraturen kan även vara e-böcker eller andra elektroniskt tillgängliga dokument, i form av t ex artiklar, som du kan få tillgång till via databaser i vårt bibliotek när du registrerat dig i samband med programstarten. Högskolans bibliotek har även service för distansstudenter som du kan ta del av för att låna tryckt litteratur, som då skickas till dig

Hur ligger deadlines för examensuppgifter? Är det fasta datum eller kan man själv bestämma?

Det finns alltid bestämda datum för när en examensuppgift senast ska skickas in. Vi eftersträvar en spridning av arbetsbördan inom kurserna och programmet.

För att kunna fullfölja kurserna krävs att du har en kontaktorganisation.

Om man inte har en anställning när man söker, går det bra att skaffa en kontaktorganisation som man genomför studierna i samverkan med?

Ja. Du ordnar själv kontakt med organisationen och det kan vara din arbetsplats, men det är inget krav. Du kan med fördel kontakta en organisation som du är intresserad av eller som du gärna vill arbeta inom. Tänk på att en större organisation har fler informations- och kommunikations-utmaningar än en liten när du bestämmer dig för organisation. Vi avråder från att ha en mycket liten organisations och enmansföretag som kontaktorganisation.  Läs brevet till kontaktorganisationen (pdf)

Kan ni ge exempel på uppgifter som ska genomföras i kontaktorganisationen?

De examinerande uppgifterna kommer att genomföras i din kontaktorganisation och uppgifterna skiljer sig från kurs till kurs. Här har vi samlat exempel på uppgifter i de olika kurserna.

Krävs en kontaktperson i organisationen som "handledare" under uppgifterna?

Det ideala är att ha en engagerad kontaktperson, som är intresserad av utveckling och förändring, som kan ta till sig nya idéer och kunskaper. Då kan du bidra mer till organisationen och då finns även bra förutsättningar för ditt lärande. Det är därför bra att du har tät kontakt med en eller flera personer i organisationen för att kunna arbeta med handlingsmålen i kurserna.

Krävs det mycket åtagande från organisationen, d.v.s. deltagande i enkäter etc?

Vissa insatser krävs av kontaktorganisationen, men vi räknar med att vinsten för dem blir större än deras insats, eftersom du i idealfallet skapar sådant de har nytta av i organisationen. Åtagandet kan vara att fungera som diskussionspartner och aktivt ta del av det arbete du utför, med feedback och förslag. Det kan också handla om hjälp att ta fram information som finns i organisationen. Insatsen är beroende av hur du väljer att arbeta med din kontaktorganisation och vad kontaktorganisationen tillåter.

Vad händer om jag har en kontaktorganisation som inte lägger mycket tid på att vara just en kontakt åt mig? Vad är det som bedöms?

Kontaktorganisationen bör i genomsnitt under året vara beredd på att ställa upp en timme/vecka. Denna tid kan koncentreras i samband med examinationsuppgifterna. Vi utgår från att det kommer att finnas en klar koppling mellan dina uppgifter och kontaktorganisationens engagemang, men när vi bedömer varje students insats och resultat ska bedömningen vara oberoende av omfattningen av kontaktorganisationens engagemang. Det vi betonar i första hand är i stället förmågan att reflektera över sitt resultat. Hur det skulle kunna utvecklas och vad som utgjort hinder på vägen att nå ända fram.

Måste man vara på plats på kontaktorganisationen för att utföra dessa uppgifter, eller går det att utföra på distans?

Ju mer du känner till organisationen och dess behov, desto mer kan båda parter få ut av ditt arbete men det går bra att utföra uppgifterna på distans. Det är bra om du kan besöka din kontaktorganisation men det avgörande är att du kan ha en bra dialog kring din uppgift. 

Jag har ingen ordnad kontaktorganisation idag. När måste jag senast ha en kontaktorganisation?

Senast två veckor efter programstart är det bra att detta är ordnat. Utan kontaktorganisation är det inte möjligt att fullfölja utbildningen.

Finns det några speciella krav på kontaktorganisationens utformning och uppgift?

Det finns inga krav på att organisationen ska ha en viss uppgift eller struktur. Alla organisationer är unika och har olika förutsättningar. Möjligheterna för dig att få med dig mer från utbildningen ökar om det är en organisation som har flera olika avdelningar eller enheter och inte består av ett enmansföretag eller en riktigt liten organisation. Skulle det visa sig att du inte är nöjd med ditt val av kontaktorganisation kan det bli aktuellt att byta under utbildningens gång, men det är bra att diskutera detta med programansvariga först.

Läs också vad våra studenter tycker om våra utbildningar