Huvudmeny

FAQ Master, distans

Jag har en äldre lärarexamen – motsvarar den behörighet för masterprogrammet?

Om lärarexamen är från ett minst treårigt program vid högskola eller universitet så är den behörighetsgivande till masterprogrammet.

Hur ofta startar masterprogrammet på distans?

Masterprogrammet på distans beräknas starta varje hösttermin (med reservation för ändringar).

Hur många träffar har utbildningen per termin? Är träffarna i Borås obligatoriska?

Du kan räkna med att det normalt är två träffar per termin i Borås (någon termin kan det vara tre träffar och någon termin kanske färre än två.) Träffarna ligger på vardagar.

Det är viktigt att vara med på träffarna då vi märker att man som student vinner mycket på att delta (träffarna ger mycket som är svårt att ersätta på annat sätt). Träffarna är oftast inte obligatoriska, men i den mån det förekommer examinerande moment så är de obligatoriska.

Hjälper högskolan till med att hitta logi för distansstudenter vid träffarna i Borås?

Nej, men vi kan ge dig tips på boende. Ett tips är att söka på borasboras.com (extern länk), en webbsida som är ett samarbete mellan näringsliv och Borås stad och där du kan söka på olika boendeformer. Många studenter brukar boka vandrarhem, men det finns även andra boendealternativ.

Hur bedöms en ansökan till masterprogrammet där den sökande håller på att läsa färdigt kurser för att ta ut en kandidatexamen under våren?

När man gör sin ansökan senast den 16 april rangordnas den utifrån de poäng som man har just då och det är de poängen som urvalet baseras på. Antagningsavdelningen ser hela Sveriges LADOK-poäng. Den sökande kan bli behörig med villkor och då bli ombedd att visa sitt examensbevis vid kursstart om en plats kan erbjudas.

Om det finns fler sökande än platser där alla har kandidatexamen eller motsvarande/180 högskolepoäng; hur går urvalsprocessen till?

Om vi behöver göra ett urval så får man tillgodoräkna sig upp till 225 högskolepoäng (150 gamla). Hamnar flera på samma poängantal används lottning.

Läste på er webb att er nya utbildning på 120 högskolepoäng innebär att man kan komma in på er forskarutbildning. Tidigare kunde man läsa fristående kurser inom forskarutbildningen. Kan man göra detta fortfarande?

Du är välkommen att söka forskarutbildningskurser när de är aktuella. Vissa kurser ges också som fristående kurser. Information om forskarutbildningskurser finns på vår webb http://www.hb.se/bhs och därefter väljer du forskning, forskarutbildning, forskarkurser.

Nuvarande regler för antagning anger magisterexamen eller motsvarande som behörighetskrav till forskarutbildningen. Det räcker alltså med en magisterexamen (80 poäng i ämnet B&I enligt det gamla systemet inkluderade i en magisterexamen om 160 poäng) under en övergångsperiod som gäller de närmaste åren. Om du läst vår utbildning och lagt fram en magisteruppsats är de formella behörighetskraven uppfyllda. En individuell prövning sker sedan av alla sökande till forskarutbildningen.