Huvudmeny

FAQ Webbredaktör, campus

Kan jag läsa till webbredaktör utan att veta precis "allt" om data, hemsidor m.m.?

För att kunna hänga med i webbredaktörprogrammet behöver du ha en god vana vid att arbeta med datorer. Däremot behöver du inte ha några erfarenheter av att t ex skapa hemsidor eller skapa och redigera grafik. En del studenter upplever att de delar av utbildningen som innefattar kodning och programmering kan vara krångliga och ta tid att lära sig, men om du bara är beredd på att avsätta extra tid för studierna om så är fallet är det inget problem.

Vilken kompetens utvecklar jag under utbildningen?

Vår målsättning är att du skall utveckla en mångfacetterad kompetens i fråga om webbarbete och kunskaper i informationsarkitektur (vilket är benämningen på ämnesområdet) och angränsande områden som spänner över flera vetenskapliga discipliner. Utbildningen behandlar bl a design och grafisk form; teknisk utveckling; informationsjuridik; programmering; redaktionellt arbete; metoder för webbplatsutveckling, samt sådan grundläggande vetenskaplig teori och metod som krävs för vidare studier på avancerad nivå utöver vad som fordras för ditt självständiga arbete på kandidatnivå (kandidatuppsatsen).

I en jobbannons såg jag att man bl a skulle kunna HTML, CSS, JavaScript och Wordpress. Har ni undervisning i dessa?

Vi har obligatoriska kurser i utbildningsprogrammet som särskilt behandlar HTML, CSS och JavaScript. Under den femte terminen kan du också välja kurser med särskilt fokus på underliggande tekniska aspekter på utveckling och underhåll av webbplatser, vilka möjliggör en fördjupning av kunskaper och färdigheter i fråga om att arbeta med HTML och Javascript. När det gäller Content Management System (CMS), som t ex Wordpress, behandlas flera olika CMS under utbildningen, men fokus ligger för närvarande just på Wordpress och Episerver.

Vilka programmeringsspråk lär jag mig i utbildningen?

För närvarande Javascript och PHP i kombination med databasverktyget MySQL, men vi följer utvecklingen i omvärlden och vilka språk som behandlas i utbildningen kan därför förändras.

Jag skulle vilja jobba på ett företag och ha hand om deras webbplats, är det något jag kan lära mig om jag går Webbredaktörprogrammet?

Att utveckla och förbättra ett företags eller en organisations webbplats är en av de vanligaste arbetsuppgifterna för en student som utexaminerats hos oss och därmed ett centralt tema i flera kurser.

Finns det någon praktik i webbredaktörsprogrammet?

Ja och nej.
I slutet av utbildningens andra år ingår att du i nära samverkan med ett företag eller en organisation ska föreslå förändringar av och/eller utveckla deras webbplats utifrån de behov som företaget eller organisationen uttrycker att de har. På så vis kan du få inblick i en tänkt framtida arbetsplats förutsättningar.

Schemaläggning – hur ofta behöver jag vara på skolan?

En vanlig fråga från blivande studenter är hur schemat för utbildningen ser ut. Generellt får man räkna med att det är schemalagt ca 3-4 dagar per vecka. Observera dock att det kan variera mellan kurserna i programmet. Det här är ett exempel på hur en kurs kan vara schemalagd.

Används Mac eller PC i utbildningen? Spelar det någon roll vad jag har?

I högskolans datasalar för övning och handledning finns arbetsstationer med någon version av Microsoft Windows (i skrivande stund - februari 2018 - är en uppgradering till Windows 10 på planeringsstadiet). Om du själv har en dator av annan typ eller med ett annat operativsystem så ska det inte spela någon roll. Du måste dock ha en dator med möjlighet att installera program om du inte nöjer dig med den utrustning som finns i datasalarna. En iPad eller Chromebook är inte tillräcklig för alla kurser.

I det särskilt utvecklade undervisningsmaterial som förberetts och distribueras av lärare i vissa kurser kan det finnas anvisningar och instruktioner som är särskilt anpassade för särskilda versioner av programvaror, men de är i allmänhet inte svåra att översätta från en miljö till en annan. Det är dessutom en fördel att vänja sig vid olika plattformar, emedan det är något som varierar från arbetsplats till arbetsplats.

Är utbildningen väldigt tekniskt inriktad?

Ja, men flera kurser är mer samhällsvetenskapligt och/eller humanistiskt orienterade. Ämnesområdet informationsarkitektur är mångfacetterat och vi söker också integrera flera olika perspektiv på omvärld och vetenskap med innehållet i utbildningen.

Vad är det för åldersspridning på studenterna?

Studenternas ålder varierar mellan 18 och 50. Merparten på campus är födda på 90-talet. En sjättedel eller färre är födda före 1990.

Om sista ansökningsdag till högskolor/universitet har passerats – kan jag göra en sen ansökan?

Är utbildningen fortfarande öppen för anmälan kan du skicka in din anmälan via antagning.se. Sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdag.

Håll gärna utkik på vår webbsida för kontinuerlig information om utbildningen.

Jag har blivit antagen till webbredaktörutbildningen som närutbildning men skulle vilja byta till webbredaktörutbildningen på distans?

Om du är antagen till närutbildningen men vill byta till distansutbildningen måste du söka och bli antagen till distansutbildningen i den ordinarie ansökningsomgången. Det är inte möjligt att byta från närutbildning till distansutbildning i ett tidigt skede av utbildningen. Det är däremot möjligt att ansöka om antagning till senare del av ett program (normalt efter ett års studier). För detta finns en särskild sökrutin och det som avgör om du kan byta är i första hand om det finns lediga platser på distansutbildningen.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser med liknande innehåll som jag har läst tidigare på högskolenivå?

Först som antagen student till en utbildning kan en förfrågan om tillgodoräknande av tidigare avklarade poäng ställas till högskolan som då värderar och beslutar om kurserna kan tillgodoräknas.