Huvudmeny
Person sitter på en bänk. Foto: mostphotos

2018-05-28

Samband mellan psykisk ohälsa och sociala medier

Ett examensarbete vid Högskolan i Borås visar på samband mellan studenters självkänsla, kroppsuppfattning, användning av sociala medier och psykisk ohälsa.

Det är sjuksköterskestudenterna Emma Lilja och Molly Thor som under våren undersökt om det finns samband mellan självkänsla, kroppsuppfattning, användning av sociala medier och psykisk ohälsa samt om det skiljer sig mellan män och kvinnor.