Huvudmeny
Atocha Gonzales Andersson

2018-01-12

Fick stipendium för uppsats om hållbarhet som designmetod

Atocha Gonzales Andersson lade in hållbar utveckling som en aspekt i sin examensuppsats. För detta tilldelades hon ett stipendium av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i samband med Days of Knowledge i oktober 2017. Nu planerar hon nya projekt kring hållbarhet.

Hennes examensarbete ”Modular Sustainability - Modular possibilities and sustainable solutions from a textile design perspective” är en experimentell undersökning kring möjligheterna att kombinera väv, alternativa beredningsmetoder och modulära lösningar ur ett textildesignperspektiv.

– Arbetet inkluderar materialurval, väv, färg- och modulära undersökningar, färgning, tryck, bioplast samt laserskärning, allt genom att använda hållbarhet som designmetod.