Huvudmeny
Bild på Eiffeltornet i Paris

Erasmus studier

Som student vid Högskolan i Borås har du möjlighet att studera 3 till 12 månader på ett av HB:s europeiska partneruniversitet.

Du skall ha genomfört minst ett år av dina högskolestudier innan utbytet och du ska vara registrerad vid Högskolan i Borås vid ansökningstillfället.

Finansiering

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Läsåret 2018/19 är stipendiesumman på 360 € till 420 € per månad beroende på vilket land du studerar i och hur många dagar du kommer vara utbytesstudent. Som Erasmusstudent betalar du inga studieavgifter till det utländska lärosätet.

Du kan också få studiemedel från CSN under din tid som Erasmusstudent. Tilläggsstipendium utgår till studenter med funktionshinder och till studenter som har medföljande barn.

Länder

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz kan tillsvidare inte delta i mobilitetsprojekt.

OBS: Brexit kan påverka möjligheterna till stipendiefinansiering och utbytesstudier i Storbritannien inom Erasmus+, men om och hur är ännu oklart. Läs mer om Brexit på UHR:s webbsida.

Ansökan

Varje akademi/utbildningsområde vid Högskolan i Borås har avtal om studentutbyte med olika högskolor och universitet i Europa. Det är din akademi/ditt utbildningsområde som avgör om du får en utbytesplats och det är med din akademi som du kommer överens om vilka kurser du kan läsa utomlands och få tillgodoräknade vid högskolan. Kontakta den internationella koordinator som ansvarar för ditt utbildningsområde för mer information eller lämna in en intresseanmälan för utbytesstudier. Om du blir tilldelad en utbytesplats vid ett lärosäte som Högskolan i Borås har ett Erasmusavtal med, skickar vi dig mer information om hur du går tillväga för att få ett Erasmusstipendium för studier.

Tillgodoräkning och rapportering

Som Erasmusstudent har du rätt att förvänta dig att din högskola erkänner de studiepoäng som du klarat av under ditt Erasmusutbyte, i enlighet med undervisningsavtalet Learning Agreement. Tillgodoräknade kurser finns sedan med på ditt examensbevis. Som Erasmusstudent är du skyldig att lämna in en utvärderingsrapport om dina utlandsstudier.

Språkstipendium

För att uppmuntra studenter att förbättra sina språkkunskaper erbjuder Högskolan i Borås utresande studenter inom Erasmus+ ett språkstipendium på 1500 SEK totalt läsåret 2018/19. Språkstipendium beviljas utresande Erasmus+ studenter som genomför ämnes- eller språkkurser i värdlandet på ett annat språk än engelska eller sitt modersmål.Vi har 20 stipendier att dela ut och här gäller först till kvarn. Ansökan om språkstipendium (PDF) skickas till exchange@hb.se.