Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Studier på egen hand

Om du inte hittar kurser som passar dig vid någon av Högskolan i Borås partnerlärosäten eller om du inte vill åka till de lärosäten där högskolan har avtal kan du göra ett utbyte på egen hand.

Om du istället för att studera vid ett av högskolans partnerlärosäten väljer att anordna utlandsstudier på egen hand kallas det för att åka som freemover. Om du genomför utlandsstudier som freemover sker detta utanför stödet från International Office och du blir istället själv ansvarig för hela processen. Tänk också på att det kan förekomma studieavgifter om du inte åker inom ett utbytesavtal. Ofta gör det utländska lärosätet skillnad på utbyetsstudenter och freemovers, till exempel vad gäller terminsavgifter, boendestöd och sociala aktiviteter.  

Du ansöker om ett studieuppehåll under tiden du studerar utomlands för att sedan komma tillbaka och återuppta dina studier hos oss. I samband med din återkomst ansöker du också om eventuell tillgodoräkning för de kurser som du läst utomlands. 

Högskolan administrerar inte några stipendier för freemovers. Däremot kan det finns fonder, stiftelser och organisationer som förmedlar stipendier. En del fonder har särskilda ansökningsblanketter medan andra accepterar personliga ansökningar. Ansökningstiderna varierar också med de olika stipendiefonderna. Här finner du tips på stipendier.