Huvudmeny

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Exempeltentorna är sorterade i bokstavsordning. De är sorterade under den termin då tentan gavs, d.v.s. gick en kurs under hösten men tentan gavs i januari hittar du den under VT.

Om du inte hittar exempeltentan du letar efter under den akademi du tillhör ges kursen förmodligen på en annan akademi och finns att ta del av där.